แผนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

backที่อยู่ :

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2954-7300
โทรสาร: 0-2589-9605
การเดินทาง:

รถประจำทาง
24, 66, 70,1076

 

รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีฟ้า
สายสามัคคี-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (วงกลม)

  รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
สายพงษ์เพชร-ท่าทราย
 

รถตู้
สายอนุสาวรีย์ฯ-ม.ธุรกิจฯ นั่งจากคิวหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ