การเมือง

ชาวนาโอดหนี้บาน เงินจำนำข้าวอืด

LIKE Button 2 likes
2,917 views
เรื่องโดย Nation Channel | ภาพโดย Nation Channel

กาฬสินธุ์ -ชาวนาเมืองน้ำดำโอด รัฐบาลจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวล่าช้า ส่งผลให้เกษตรกรขาดเงินไปใช้หนี้และต้อง เสียดอกเพิ่ม
ขณะที่ ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ ยันจ่ายเงินครบทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมกราคม 2557 นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีเกษตรกรนำใบประทวน โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 มาขึ้นเงิน เนื่องจากยังไม่มีการแจ้งให้รายใดนำใบประทวนมาขึ้นเงินได้ ซึ่งผู้สื่อข่าวได้มีการไปสอบถามเกษตรกรที่นำข้าวไปจำนำ แม้จะได้ใบประทวนแล้ว แต่ยังไม่ได้เงิน หลายคนบอกว่าเดือดร้อนเพราะไม่มีเงินไปใช้จ่ายรวมทั้งหนี้ที่ยืมมาเมื่อจ่ายช้าต้องเพิ่มดอกเบี้ยเข้าไปอีก จึงได้แค่ตั้งตารอ 

 นางวิระมุล ภูผันผิน อายุ 57 ปี เกษตรกรบ้านปอแดง ม.2 ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า นอกจากจะได้รับความเดือนร้อนจากภัยแล้ง ผลผลิตข้าวเสียหาย แล้ว ขณะนี้ยังเดือดร้อนเรื่องเงินที่จะต้องนำมาใช้จ่ายในครัวเรือน และนำไปใช้หนี้ค่าจ้างต่างๆ รวมทั้งเงินกู้ที่ยืมมาลงทุนในการทำนาปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตข้าวที่ได้จำนวน 1.8 ตัน ที่นำไปจำนำกับรัฐบาลในปีนี้ยังไม่ได้เงิน และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้วันไหน ทำให้ตนและสามีต้องไปรับจ้างก่อสร้างหาเงินมาเสียดอกเบี้ยค่าแรงเกี่ยวข้าวและดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส.ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เงินจากธ.ก.ส.มาใช้หนี้ ซึ่งครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  

            ซึ่งนายประยุทธ ภูงามเงิน ผู้ใหญ่บ้านปอแดง ม.2 ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า มีชาวบ้านปอแดง ม.1 อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี แต่ยังไม่ได้รับเงิน ทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้สินเก่าค้างอยู่เช่นเดิม และเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพราะรอเงินรับจำนำข้าวจากธ.ก.ส.มาใช้หนี้และใช้จ่ายในครอบครัว ดังนั้นจึงวอนขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเร่งจัดสรรเงินจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนอย่างเร่งด่วนด้วย

ด้านนายชัยณรงค์ กล้าวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในปีฤดูกาลผลิต 2556/2557 มีเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี และได้รับใบประทวนแล้วทั้งหมด 11,850 ราย รวมวงเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 1,043,825,135.65 บาท โดยปัจจุบัน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรเฉลี่ยตามคิวทั่วทั้ง 18 อำเภอ ไปแล้ว 5,678 ราย รวมเงิน 360 ล้านบาท ซึ่งยังเหลืออีก 6,172 ราย วงเงินประมาณ 683 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลและมติกรรมการ ธ.ก.ส.เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการสำรองจ่ายเงินตามสภาพคล่องให้กับเกษตรกรไปก่อน ซึ่งธ.ก.ส.กาฬสินธุ์คาดว่าจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรครบถ้วน 100 % ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม