Thai Language English Language
บริการข่าวจากเนชั่น ผ่านเมนูข่าว ไม่ยุ่งยาก เสียเวลา เพียงคลิกที่หน้าจอ ก็สามารถเข้าไปอ่านข่าวได้ทันที ไม่เสียค่าบริการรายเดือน
วิธีการ download
 1. กด *228#
  • รอรับข้อความ SMS และกดเข้า WAP Link ที่ได้รับเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
  • จัดเก็บโปรแกรมลงเครื่อง โดยโปรแกรม News on Demand จะอยู่บนเมนูหลักในมือถือ ซึ่งขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละรุ่นจะจัดเก็บไว้ที่ใด
 2. ผ่านแว็บ mobileLIFE Plaza เข้า wap.mobilelife.ais.co.th > ข่าว&วาไรตี้
 3. ผ่านเว็บไซด์ ดาวน์โหลดโปรแกรม News on Demand
การเปิดใช้บริการ GPRS/EDGE เพื่อตั้งค่ารับ-ส่งข้อมูล ทำได้ง่ายๆ 4 วิธี
 1. ตั้งค่าบริการทาง SMS เพียงพิมพ์รุ่นของมือถือที่ใช่ เช่น Nokia 6681 ให้พิมพ์ 6681 แล้วส่งไปยังหมายเลข 180 โดยไม่เสียค่าบริการ ใดๆ (ถ้าไม่พบรุ่นของมือถือที่ใช้ กรุณาติดต่อ AIS CALL CENTER 1175) จากนั้นระบบจะส่ง WAP Push ผ่านทาง SMS กลับมา กรุณาจัดเก็บ (save) หรือให้ทำตามคำแนะนำใน SMS
 2. ตั้งค่าผ่านหมายเลข *180 จากนั้นทำตามที่ระบบตอบรับอัตโนมัติแนะนำ ระบบจะส่ง WAP Push ผ่านทาง SMS กลับมา กรุณาจัดเก็บ (save) หรือให้ทำตามคำแนะนำใน SMS
 3. ตั้งค่าผ่าน mobileLIFE website (http://www.mobilelife.ais.co.th) เมนูด้านซ้าย>GPRS, MMS Setting ซึ่งเป็น การตั้งค่า อัตโนมัติ ิผ่านทางเว็บไซด์ โดยเลือก WAP/GPRS หรือ WAP/GPRS& MMS
 4. ตั้งค่าผ่าน AIS CALL CENTER 1175 โทร 1175
เงื่อนไขการให้บริการ News on Demand
 1. การดาวน์โหลดโปรแกรม และ การใช้งานบริการ News on Demand ผู้ใช้บริการจะเสียค่าบริการ GPRS/EDGE ตามปกติ โดยคิด อัตราค่า บริการ GPRS/EDGE ตามโปรโมชั่นที่ได้รับหรือตามแพ็คเก็จที่ลูกค้าสมัคร
 2. ผู้ใช้บริการยังคงเสียค่าบริการการใช้งาน Content เป็นอัตราตามที่บริษัทผู้ให้บริการเรียกเก็บ
 3. บริการนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ ทราบเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง
รุ่นโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งาน

Nokia S40 : 3220, 7360, 6080, 2610, 6103, 6060, 5140i, 6030, 6822, 6020, 7270, 7260, 6170, 5300, 6270, 6233, 6151, 6288, 8800, 7390, 7373, 6085, 5200, 6136, 6131, 6125, 6234, 7370, 6111, 6101, 6230i, 5140i, 6280

Nokia S60 : N90, N72, N70, 6681, 6680, 3230, 6670, 6630, 7610, 6260, 3230, 6670, E70, E61, E62, E60, E50, N93, N91, N80, N73, N71, 5500, 3250, N95, N75

Sony Ericsson : w710i, k790i Samsung : D830, X820

หมายเหตุ : ค่าบริการ GPRS/EDGE ในระหว่างการดาวน์โหลดโปรแกรมจะติดตามโปรแกรมชั่นที่ลูกค้าใช้อยู่

ระบบที่รองรับ : AIS GSM, AIS One-2-Call! และ AIS สวัสดี