สดุดี
   
คำถวายพระพร :
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้า :